Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on helmikuu, 2019.

Kaupungistumisen myötä elinympäristömme rakentuu ja muuttuu

Kuva
Rakennusalan asiantuntijana ja päättäjänä haluan vaikuttaa siihen, että rakentamisen elinkaari kehittyy Suomessa kestäväksi ja luo meille kaikille arjen turvallisuutta ja hyvinvointia. Hiilijäljen lisäksi on huomioitava kestävän rakentamisen kaikki muut hyvin tehtyyn kokonaisuuteen vaikuttavat tekijät, kuten pitkäaikaiskestävyys, taloudellisuus ja terveellisyys sekä kiertotalouden mahdollisuudet. Rakentaminen alkaa kaavoittamisesta ja päättyy lopulta rakennuksen purkamiseen, jonka jälkeen alkaa mahdollinen uusi rakennusvaihe. Rakennusten tulee kestää ja toimia monille meitä seuraaville sukupolville. Rakennuksilla on useita käyttötarkoituksia asunnoista, työpaikkoihin ja palveluihin. Tilatarve ja tilan käyttötarkoitus voi ajan saatossa kuitenkin muuttua, ja tätä tulisi osata ajatella rakentamisen kaikissa ratkaisuissa. Rakennuksen elinkaaren kannalta kunnossapito- ja huoltotoimenpiteet ovat terveellisen rakennuksen elinehto – ilman niitä rakennus ei tule kestämään. Viisaalla suu

Kutsumus työhön ei yksinään paranna olosuhteita

Kuva
Meidän päättäjien tehtävänä on huolehtia siitä, että yhteinen elämänpiirimme on sosiaalisesti monimuotoinen, kaikista huolehtiva sekä kaikkien ihmisten kokemuksia ja osaamista arvostava. Kaikki me ymmärrämme, että hoitohenkilökunnan työ väsyneenä ja vajailla henkilöresursseilla ei voi taata hyvää ja tasokasta huolenpitoa. Tähän kiireeseen kun lisää vielä huonon johtamisen, niin monen hoitotyötä tekevän motivaatio ei enää riitä turvaamaan inhimillisiä oloja sairaille ja vanhuksille. Hoitotyö on aina myös luottamustehtävä, mutta kenenkään kutsumus ei paikkaa haamuhoitajaa. Eettinen johtaminen, digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntäminen ja myös taloudellisen tarkastelun kestävä korkealaatuinen hoito ovat avainasemassa, kun puntaroimme hoitohenkilökunnan työtä ja sen mitoittamista suhteessa tuotettuun palveluun ja annettuun hoivaan. Ihmisten hätä ja avun tarve vaihtelevat, joten myös tarjolla olevien palveluiden tulee joustaa tilanteen ja sen muutosten mukaisesti. Korke