Tekstit

Espoon infra vie ja kuljettaa

Kuva
Liikkuminen on  tärkeä osa meidän  ihmisten  arkipäivää . Tarve liikkua ja liikuttaa koskee  myös  tavaroita ja tietoa. Sujuva, tehokas, edullinen ja kestävä liikenne  on yksi kasva van kaupungin peruskivistä.    Infrastruktuuri luo vahvan pohjan elämälle: asuin-, työ- ja vapaa-ajan tiloja sekä liikenne-, vesihuolto- ja energiahuoltoverkoston .   Toimiva  ja hyväkuntoinen infrastruktuuri luo elinvoimaa.  Se tarjoaa  yrityksille ja  ihmisille   kodin,  mahdollistaa työpaikat sekä  palveluiden  ja harrast usmahdollisuuksien helpon saavutettavuuden.   Kaupungin kestävä kasvu vaatii investointeja infrastruktuuriin.  Espoon  kasvua tukevia investointeja on tehtävä etupainoisesti suhteessa siihen, kuinka maanmyynti- ja sopimuskorvaustuotot sekä verotulot kertyvät. Länsimetro ja sen jatke Kivenlahteen, Raidejokeri sekä kaupunkiradan rakentaminen Leppävaarasta Kauklahteen mahdollistavat kaupunkirakenteen tiivistymisen ratojen varteen . Näin  luo daan  uusia mahdollisuuksia niin yritysten, palv

Taide ja kulttuuri kuuluvat meille kaikille 

Kuva
Taiteella ja kulttuurilla on suuri merkitys ihmiselle  – toisille  enemmän kuin tois i lle . Me tarvitsemme taidetta.  Taide  on  tärkeä ä lapsen ja nuoren kehitykselle. Tai teen tekeminen opettaa kokeilemaan  ja lisää rohkeutta  luomaan uutta .  Tai teen  ja innovoinnin  kautta herättelemme tunteita,  tarkastelemme historiaamme  ja luomme tulevaisuutta.  Ilman tunneälyä meillä ei ole inhimillisyyttä.   Itselleni maalaaminen on harrastus, joka tuo iloa ja  auttaa  palaut u maan  arjen kiireistä.     Korona on vaarantanut oleellisesti taiteen, kulttuurin ja luovien alojen toimintaedellytyksiä.   Maailma muuttuu ja kulunut vuosi on positiivisesti  pakottanut meidät tekemään valtavaa digiloikkaa.  Eri toimialoilla tarjotaan  erilaisia  suoratoistopalveluita, tallenteita, podcasteja, webinaareja sekä mobiilisovelluksia.   Museota voi lähteä kiertämään kotisohvalta ja teatterinäytöksen voi tuoda paikkaan kuin paikkaan.  Digitaalisuuden tarjoamien  mahdollisuuksien lisäksi   minusta meidän t