Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on huhtikuu, 2019.

Liikenneverkolla ja kaavoituksella liikkuvuutta ja kilpailukykyä

Kuva
Suomen kilpailukyvyn kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että liikenne on sujuvaa ja kapungit ovat helposti saavutettavissa. Hyvät eri kulkumuotoja yhdistävät ja tukevat liikenneyhteydet takaavat asukkaiden helpomman arjen ja kaupungin toimivuuden. Näin varmistamme ja lisäämme myös yritysten tuottavuutta. Liikenney hteyksien ylläpitoon ja rakentamiseen on investoitava.   Suomalaisten varallisuudesta merkittävä osa on sijoitettuna omaan asuntoon. Muuttotappiokunnissa asunnon myyminen ja korjaaminen voi kuitenkin osoittautua mahdottomaksi tehtäväksi. Kaupungistuminen edellyttää kuntien tiivistä ja rakentavaa yhteistyötä. H yvä monipuolinen l iikenneverkko parantaa liikkuvuutta, lisää työllisyyttä ja turvaa vientiä. Korjausvelan hallitseminen mm. täydennysrakentamisella ja muutosrakentamisella antaa enemmän mahdollisuuksia. Kaavoituksen  sujuvoittaminen ja hyvät  liikenneyhteydet luovat meille kaikille arjen turvallisuutta, hyvinvointia ja talouskasvua.  Minun Suomessani huomioidaa