Rakennetaan yhdessä tulevaisuudenuskoinen, yhdenvertainen ja vastuuntuntoinen Espoo

Syntyperäisenä espoolaisena ja kaupunginvaltuutettuna olen saanut nähdä ja kokea, miten Espoo on kasvanut viime vuosina hurjaa vauhtia. 

Kasvuun liittyy aina haasteita. Espoo on vuosia kamppaillut taloudellisen tasapainon kanssa. Korona-tilanne, lähivuosien hidastuva talouskasvu, vanhenevan ja kasvavan väestön palvelutarpeet sekä kaupungin voimakkaasti kasvanut velkataakka pakottavat asettamaan kehityskohteita tärkeysjärjestykseen ja tekemään arvovalintoja. 

Kestävästi kasvava ja rakentuva kaupunki edellyttää harkittuja päätöksiä kunnan elinkeinopolitiikassa, maankäytössä, rakennusjärjestyksessä, liikennejärjestelyissä sekä peruspalveluissa. Kasvun ja kehityksen tulee olla kestävää ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti sekä taloudellisesti. 

Yritykset ja asukkaat ovat kunnan elinvoiman perusta. 

Tiiviiden joukkoliikenteen varressa olevien kaupunkikeskusten lisäksi Espoon on myös kaavoitettava riittävästi pientaloalueita. Riittävä ja monipuolinen asuntotuotanto sekä helppo saavutettavuus mahdollistaa kohtuuhintaisen asumisen. 

Kaupungin yritys- ja yrittäjämyönteisyyttä tulee kehittää yhdessä yrittäjien ja yritysten kanssa. Uudistuva ja kansainvälinen elinkeinoelämä sekä hyvä yritysilmasto luo kaupunkiin vetovoimaa sekä investointikykyä sekä -halua. 

Hyvin rakennettu ympäristö toimii vetovoimaisena luoden kasvua ja huolehtien turvallisuudesta. 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistaminen on jatkunut kansallisena hankkeena jo peräti 15 vuotta. Suunnitellun SOTE-uudistuksen toteutuessa haastaa se kuntien elinvoimakykyä ja muuttaa päättäjien vastuun painopistettä enemmän rakennettuun ympäristöön. Espoossa on elintärkeää tukea kunnan kykyä investoida sekä varmistaa peruspalveluiden saatavuus. 

Espoossa on suureksi kaupungiksi poikkeuksellisen paljon luontoa, joka on hyvin monipuolista ja sisältää lähes kaikki Suomen luonnon erityispiirteet. Metsää on Espoossa lähes 60 % pinta-alasta. Lähiluonto ja siitä huolehtiminen luo meille kaikille hyvinvointia. 

Espoon kaupungin strategiassa eli Espoo-tarinassa on tavoitteena olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Kaikesta Suomessa kulutettavasta energiasta lähes 40% käytetään rakennuksissa ja ne aiheuttavat yli 30 % päästöistä. Kun liikenne lasketaan mukaan, rakennetun ympäristön osuus energiankäytöstä on 60 % ja päästöistä 55 %. 

Tutkimusten mukaan ihminen viettää ajastaan keskimäärin yli 90 % rakennuksissa ja rakennetussa ympäristössä – rakentamisella on suuri merkitys kaikkien meidän arjessa. 

Vuonna 2020 korjauskohteita valmistui Espoossa 28 kpl, joista 16 oli päiväkoteja. Rakentamisen osalta on haettu parempia ja nopeampia ratkaisuja mm. PPP-mallin toteutuksen kautta sekä tyyppikoulu- ja päiväkotiratkaisuilla. Lisäksi väistötilojen osalta on hyödynnetty siirtokelpoisia rakennuksia. Osana espoolaisten palveluiden turvaamista, kaupungissa tulee jatkossakin tehdä vahvaa työtä Koulut kuntoon -ohjelman toteutumisen puolesta. 

Meillä jokaisella on oikeus terveellisiin, turvallisiin ja viihtyisiin tiloihin. 

Hyvinvoiva yhteisö on kannustava, kaikista huolehtiva sekä kaikkien ihmisten kokemuksia ja osaamista arvostava. Sivistys luo hyvän pohjan hyvälle tulevaisuudelle. 
 
Minulle politiikka on harkittuja, osaavia ja oikeudenmukaisia tekoja. 

Yhdessä meille parempaa Espoota rakentaen, Teidän Di 

Diana Råman 
Espoon kaupunginvaltuutettu 
Kaupunginhallituksen varajäsen 
Tila- ja asuntojaoston varapuheenjohtaja 
Ympäristölautakunnan kaupunginhallituksen varaedustaja

#rakentavastiyhdessa #kuntavaalit2021                                                                                                Kommentit

  1. Ytimekkäästi mainittu tärkeimmät espoolaista kiinnostavat ydinaiheet!

    VastaaPoista

Lähetä kommentti

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Taide ja kulttuuri kuuluvat meille kaikille 

Kutsumus työhön ei yksinään paranna olosuhteita